Yoga Nidra & Sound healing

Yoga Nidra är en meditationsteknik som för dig till platsen mellan vakenhet och sömn och reducerar stress, bidrar till bättre sömn och ger kroppen en chans till djup återhämtning.


Yoga Nidran kombineras med soundhealing som förstärker återhämtningen och läkningen genom de helande frekvenserna från klangskålarna.


För aktuella datum se fliken "KALENDER"