Walk with the Goddess

En serie workshops där du får möta din inre gudinna

Varmt välkommen till en serie workshops där vi jobbar med aspekterna av olika gudinnor för inre helande och självkännedom.


Varje tillfälle möter vi en ny gudinna och jobbar med hennes aspekter inom oss själva.

Genom kanaliserade meditationer, övningar, sharing, ceremonier, rörelse och röst möter vi gudinnan inom oss. 

Hon finns alltid där för oss när vi behöver.


Jag har fått till mig att hålla dessa workshops och även vilka gudinnor som vill få plats varannan söndag under hösten på magiska Mandala kollektivet.


Utvalda söndagar med start 5 sept på Mandala kollektivet i Norrköping


Begränsat antal platser.


Varmt välkommen att möta gudinnan inom dig!

White Buffalo Woman: 31 okt

White Buffalo Woman kommer till oss med budskapet om att skapa fred: inom oss själva och med andra. Det var hon som kom till Lakota med fredspipan (Channupa, the Sacred pipe) och med de sju heliga riterna.


Genom henne kommer vi jobba med Moder Jord, vårt Earth Star chakra och därigenom möta våra förfäder och ta del av deras visdom, göra en symbolisk variant av shape-shifting, vi kommer stärka vår feminina kraft genom hennes historia, att sluta fred med delar som finns inom oss och kraften i att mötas tillsammans i ceremoni.


Ta gärna med något föremål, en bild eller liknande som symboliserar något inom dig (eller utanför dig) som du vill sluta fred med, hela, acceptera eller omfamna.


Tid: Sön 31 okt kl 10.00-12.00 

Plats: Mandala kollektivet, Norrköping

Investering: 400kr

Anmälan: info@singingsoul.se

Swish efter bekräftad plats.

Begränsat antal platser.


Om du känner att White Buffalo Woman kallar dig så är du varmt välkommen till en magisk resa med gudinnan! ⚘

Hathor: 19 dec


HATHOR är en mångfacetterad gudinna med en mängd olika aspekter såsom ”The mothers of mothers”, himlens gudinna och även sången, konstens och dansens gudinna och står för skapande och uttryck i alla former. När vi använder vår röst genom att sjunga/ljuda från hjärtat så använder vi hennes "medicin".

Under meditation kommer vi möta henne i hennes kristalltempel och få ta del av högt vibrerande ljus.

Med hjälp av henne kanaliserar vi det högsta ljuset ner genom vår ljuspelare och ner i vår kropp och vår röst genom SACRED VOICE HEALING & BODY MOVEMENT (en metod som jag har fått kanaliserad till mig).


SACRED VOICE HEALING & BODY MOVEMENT

Genom röst, andning och rörelse öppnar vi oss för healing från källan/universum.


Rent praktisk funkar det så att vi kommer använda oss av fri rörelse, andning och toning i samverkan för healing och läkning, vi låter rösten och kroppen bli en fri kanal för helande.


Rörelse och toning hjälper oss att släppa blockeringar så att den läkande energin kan få flöda fritt där den behövs som mest.


Lite om innehållet:

  • SACRED VOICE HEALING: att använda rösten och toning som en kanal för healing
  • SACRED BREATH: att använda andningen som ett sätt att komma i kontakt med jordens och universums andetag
  • SACRED BODY MOVEMENT: att använda kroppen och rörelse för att läka och helas
  • Kanalisera högt vibrerande ljus från högsta källan 
  • Meditation


Ta gärna med papper/en anteckningsbok och penna samt mjuka kläder som du kan röra dig fritt i.


Om du känner att Hathor kallar dig så är du varmt välkommen till en magisk resa med gudinnan! ☽☉☾


Tid: Sön 19 dec kl 10.00-12.00 

Plats: Mandala kollektivet, Norrköping

Investering: 400kr

Anmälan: info@singingsoul.se

Swish efter bekräftad plats.

Begränsat antal platser.


Om du känner att Kuan Yin kallar dig så är du varmt välkommen till en magisk resa med gudinnan! ⚘